• Her vil sju innsidetiltalte sitte mandag morgen og fem måneder fremover. Hver tiltalt har en hovedforsvarer og en medforsvarer. Kristian Jacobsen

Ferdig rigget til innsidesak

Dette er plassene der de sju som er siktet for innsidehandel med Acta-aksjer skal sitte med to forsvarere hver.