Prestisjeprosjekt til Stavanger: - Viktig at vi lykkes

Northern Lights ønsker å bli en av Nord-Europas største aktører på karbonfangst og lagring. I august flytter de inn i Stavanger: - Vi kan være en foregangsfigur, sier direktør

Administrerende direktør i Northern Lights Børre Jacobsen ser frem til å flytte inn hit: Byfjordparken i Stavanger.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I mars ble det klart at Northern Lights ble etablert som eget selskap. De eiers fremdeles av Equinor, Shell og Total Energies. Nylig har de blitt godkjent som lisenshaver på norsk sokkel.

Selskapet skal transportere og lagre CO₂ som en del av Norges Langskip-prosjekt. For tiden bygges et anlegg på Øygarden i Vestland som skal bli selskapets driftssenter. Her skal klimagassen mottas og videre sendes ned i et rør til et reservoar 2.6 kilometer under havbunnen.

Stavanger-kompetanse

Selskapet håper innen kort tid å bli en av Nord-Europas største aktører innen karbonfangst og lagring. I august flytter prestisjeprosjektet inn i Byfjordparken i Stavanger. Med seg har de et enormt ambisjonsnivå.

– Karbonfangst og lagring bygger på veldig mye av den kompetansen som allerede finnes i olje og gass. Tenk på all den kunnskapen de har rundt subsea, reservoar, boring av brønn og industrien. Denne kompetansen har vi i Stavanger-regionen, sier direktør Børre Jacobsen.

– Fordelen med Byfjordparken er konseptet. Det er et nytt område og de har energieffektive bygninger. Det går litt i kjernen på vår virksomhet. Vi skal transportere og lagre CO₂. Da må vi tenke på våre egne utslipp, fortsetter han.

Foregangsfiguren

Selskapet inngikk i mars en tiårs-avtale med staten. 80 prosent av utgiftene skal dekkes gjennom statsstøtte. Dette gir en kapasitet på lagring av omtrent 1.5 millioner tonn CO₂ årlig. Men Jacobsen har større planer for prosjektet.

– Dette er lite i det store bildet. Derfor er vår jobb å få dette til å bli en suksess, dele kunnskap og erfaring. På sikt ønsker vi å utvide kapasiteten. Fangst av CO₂ kan gjøres av hvem som helst, hvor som helst. Vi henter gassen med skip, frakter den til vårt anlegg på Øygarden og sender den ned i vårt reservoar under havbunnen. Vi er en åpen kilde og vi har enorm interesse fra store europeiske aktører. For å demonstrere at dette fungerer er vi avhengig av europeiske partnere, slår direktøren fast.

Med seg tar Jacobsen tretti ansatte og et enormt ambisjonsnivå.
Les også

Lanserer Stavanger som fornybarhovedstaden: – Helt avgjørende

Han håper at Northern Lights innen et par år har landet nok avtaler til å kunne stå på egne ben. Lenge før avtalen med staten går ut.

– Statsstøtte og subsidier er ikke bærekraftig. Selv om vi har en avtale med staten på ti år føler vi ikke at vi har ti år på oss, bemerker Jacobsen.

– Hvis vi kan sikre kontrakter med kunder på kontinentet som gir oss et investeringsgrunnlag for å bygge ut anlegget på Øygarden kan vi også øke kapasiteten. Hvis vi klarer det og gjør det kommersielt lønnsomt vil andre komme inn å gjøre det samme. Northern Lights vil aldri bli en så stor aktør at vi kan ta oss av alle utslipp i Nord-Europa. Men vi kan være en foregangsfigur for fremtidige tilsvarende virksomheter, sier den ambisiøse direktøren.

I mai la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for anlegget på Øygarden utenfor Bergen. Dette skal stå klart i 2024.
Les også

Energimeldingen kommer fredag: Ola Elvestuen etterlyser karbonfangst på oljeplattformer

– Viktig at vi lykkes

Likevel mener han at subsidier og statsstøtte er nødvendig. Inntil videre, i det minste. Per i dag er nemlig ikke fangst og lagring av CO₂ lønnsomt. Dette er fordi det er billigere å betale kvotepris for å slippe ut klimagassen enn å fange og lagre det.

– Utslippsprisene har økt mye i det siste, som er et sterkt signal i seg selv. Men det er ikke nok. Derfor har vi behov for statsstøtte innledningsvis. De som inngår avtaler med oss må derfor få insentiver, sier han.

Om klimamålene skal nås er det avgjørende at prosjekter som dette skal lykkes. Karbonfangst og lagring er forventet å spille en vesentlig rolle i oppnåelsen av målene.

Jacobsen venter også at oljealderen vil vare i flere tiår fremover, med eller uten prosjekter som dem.

– Energiforbruket er helt enormt og bare vokser fra alle energikilder. Å endre verdens energiforbruk tar lang tid, derfor har vi behov for olje og gass i mange år. Dette understreker bare viktigheten av karbonfangst og lagring. Derfor er det viktig at vi lykkes, sier han.

Han understreker også at satsinger som Northern Lights har behov for den samme kompetansen som olje- og gassnæringen. Derfor vil arbeidsplasser innen dette feltet genereres i mange år fremover.

I august flytter altså den relativt beskjedne staben på 30 inn i Byfjordparken i Stavanger. De har en enorm oppgave foran seg, men ambisjonsnivået er skyhøyt. Om et par år kan nemlig Nord-Europas største aktør innen karbonfangst og lagring finnes her i oljebyen.

Publisert: