Tina Bru om Equinor i Angola: – Bra at selskapet ikke ville inngått slike avtaler i dag

Oljeminister Tina Bru svarer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Equinors «sosiale bidrag» og partnerskap med skjulte eiere i Angola. Hun forventer at selskapet legger de «høyeste standarder» til grunn.

Publisert: Publisert:
Olje- og energiminister Tina Bru under åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om Equinors omstridte engasjement i Angola
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Høringen omhandler blant annet Equinors utbetalinger på over 700 millioner kroner i «sosiale bidrag» til Angolas statsoljeselskap Sonangol.

Utbetalingene skulle gå til et forskningssenter samt sosiale prosjekter. Høsten 2020 skrev E24 at Sonangols forskningssenter fortsatt ikke er bygget, og at Equinor ikke vet hva pengene til sosiale prosjekter er brukt til.

Et annet tema på agendaen er Equinors partnerskap med selskaper med skjult eierskap, blant annet China Sonangol og Acrep.

Olje- og energiminister Tina Bru sier hun forventer at Equinor legger de «høyeste standarder» til grunn og at selskapet gjør sitt ytterste for å ikke havne i samme situasjon igjen, både med tanke på utbetalinger og skjult eierskap.

Hun opplever samtidig Equinor som «ivrig» på å følge opp begge utfordringene.

– Det er bra at selskapet i dag sier de ikke ville inngått slike avtaler i dag som i 2011. Det er bra at selskapet har etablert en praksis om å ikke frivillig inngå nye partnerskap med skjult eierskap. Det er et godt standpunkt at Equinor har sagt de vil trekke seg ut av blokk 1/14 hvis ikke eierskapet der blir bekreftet, sier Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru var fysisk tilstede under høringen, mens mange av de andre innkalte deltok via videochat.

Bru sier at hun har hatt jevnlig dialog med Equinor om virksomheten i Angola, blant gjennom tre møter høsten og vinteren 2020.

Oljeministeren lover å følge opp utbetalingene til forskningssenteret i sin videre dialog med Equinor, men understreker at det er styret og ledelsens ansvar å følge opp utbetalingene fordi staten ikke skal være involvert i selve forretningsutøvelsen.

– Den norske stat må ikke komme dit at det kan hevdes at den er part i et privat kontraktsforhold.

Equinor-sjefen: – Kommer selv til å reise til Angola

Oljeministeren var ikke den eneste som måtte svare i høringen. Hele ni tidligere og nåværende olje- og energiminister, styreledere og konsernsjefer i Equinor var kalt inn.

Konsernsjef Anders Opedal forklarer at Equinor er blitt invitert til å besøke tomten for det planlagte forskningssenteret sammen med Den norske ambassaden i Angola.

– Nå har jo dette tatt uhorvelig lang tid. Men Angolas oljeminister har tatt initiativ, og Sonangol har etablert et prosjekt med en fremdriftsplan. Det har tatt lang tid og kommer nok fortsatt til å ta litt tid, sier Opedal.

– Jeg kan forsikre om at vi vil følge det opp. Jeg kommer selv til å reise til Angola når det går an, sier konsernsjefen.

Han sier at Sonangols konsernsjef har gitt uttrykk for at forskningssenteret omfang må «endres litt» og dreies «mer mot IT, innovasjon og digitale løsninger».

Equinors konsernsjef Anders Opedal under Stortingets høring.

– Skjult eierskap er uønskelig

SV-politiker Freddy André Øvstegård stiller spørsmål om hvorvidt Equinor samarbeider med andre selskaper med skjult eierskap – i Angola eller andre land.

– Vi har gått gjennom porteføljen, og det er i Angola vi har denne situasjonen, sier Opedal.

Han sier at Equinor nå har etablert en policy om å ikke inngå partnerskap med selskaper med skjulte eiere, men påpeker at eierskap kan endre seg raskt og hele tiden må følges opp.

– Partnere med skjult eierskap er uønskelig fra vår side, fastslår Opedal.

I fjor kunne E24 avsløre at Equinor i en årrekke har vært partner med det beryktede nettverket Queensway-gruppen gjennom selskapet SSI 31.

SSI 31 har hevdet overfor E24 at selskapet nå er heleid av den kinesiske oljegiganten Sinopec etter at Queensway-gruppen solgte seg ut i 2019, men aldri dokumentert dette.

Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen sier at de har «satt i gang et betydelig arbeid» for å komme til bunns i eierskapet.

– Vi mener nå at det er verifisert at selskapet er heleid av den kinesiske stat gjennom selskapet Sinopec, men vi er ikke helt i mål, sier Reinhardsen.

Les alle Stavanger Aftenblad/E24s saker om Equinor i Angola her.

Tidligere konsernsjef Helge Lund i Equinor, den gang Statoil.

Helge Lund: – Skulle ønske at vi hadde lagt inn flere kontrollmekanismer

Equinors tidligere konsernsjef, Helge Lund, sier at selskapet gjorde «mange grundige vurderinger» før de utbetalte de sosiale bidragene.

Lund viser til flere behandlinger både i styret og konsernledelsen samt juridiske vurderinger før utbetalingene ble gjort.

Konklusjonen var klar, ifølge Lund:

– Dette kunne gjennomføres på en ansvarlig måte, sier han.

– Angrer du på at dere traff beslutningen og vil du beklage? spør komitéleder Dag Terje Andersen (A).

– Jeg mener og mente at vi gjorde veldig grundige undersøkelser. Jeg skulle ønske at vi hadde lagt inn flere kontrollmekanismer for de betalingene. Det er også vurderingene Equinor har gjort i ettertid, sier Lund.

Lund mener at Equinor har vært ledende på antikorrupsjon og åpenhet, noe han tror har ført til en positiv utvikling i Angola.

Eldar Sætre: – Ingen indikasjon på at pengene er misbrukt

Lunds etterfølger, Eldar Sætre, er enig med Lund om at Equinor har gått i front om å være åpne om utbetalingene.

– Vi har fulgt opp betalingene aktivt, sier Sætre.

Sætre sier at det er «ingen indikasjon på at pengene er misbrukt». Det står i sterk kontrast til kommentarer fra seniorforsker og Angola-ekspert Aslak Orre, som åpnet høringen med å si at «vi må erkjenne at pengene har forsvunnet».

– Tar Orre feil? spør komitéleder Andersen.

– Når det gjelder forskningssenteret, har vi fått bekreftet, og det står i regnskapene helt siden 2016, at pengene står på egen konto. Det fremgår med et konkret beløp, formålet er teknologisenter, og med spesifisert bank.

– Når det gjelder de andre bidragene, har det vært viktig å prøve å følge det opp. I 2016 hadde vi to møter med Sonangol og Angolas myndigheter. Vi fikk bekreftet at pengene er overført fra Sonangol til statskassen. Vi opplever at vi har god forsikring på at det er tilfelle.

Eldar Sætre gikk nylig av som konsernsjef i Equinor.

– Ville tenkt annerledes i dag

I sin sluttkommentar sier Helge Lund at han «anerkjenner arbeidet fra forskere og journalister knyttet til korrupsjon».

– Det var viktig for oss som selskap at vi tåler å stå i det lyset, sier Lund.

– I min tid var vi mer opptatt av engasjement, og mente det var en bedre linje. I land med vanskelige styresett kreves det mer. Jeg oppfattet i hele min tid at det var politisk støtte til at norske selskaper skulle jobbe i krevende land.

Sætre brukte sin sluttkommentar til å gjenta at Equinor ikke ville inngått de samme avtalene på nytt.

– Det er ikke en kritikk av det som ble gjort i 2011, men en konstatering på at det har skjedd ting. Samfunnet har utviklet seg, sier Sætre.

– Vi ville tenkt annerledes i dag. Hva ville vi gjort annerledes? Ønsket er å ikke ha den form for øremerkede betalinger.

Publisert: