Martin Linge satt i gang: Jakter mer olje i nabolaget

Etter en forsinkelse på nesten fem år og 32 milliarder i overskridelser, kunne Equinor endelig markere produksjonsstart på Martin Linge-feltet. Allerede er det satt ned en prosjektgruppe som skal jakte mer olje i nabolaget for å øke lønnsomheten.

Martin Linge-feltet i Nordsjøen kom endelig i produksjon på kvelden den 30. juni – etter mange års forsinkelser og store overskridelser.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Selv om prosjektene på norsk sokkel i all hovedsak ender som suksessfulle investeringer som gir enorme overskudd til selskapene og fellesskapet, er det ikke alltid tilfellet.

Martin Linge, Yme og Goliat er blant de mest kjente prosjektene som har fått alvorlige problemer underveis det siste tiåret.

Mens det nå jobbes med å gjenåpne Yme, ble Goliat til slutt åpnet og siden oppstarten i 2016 har man klart å forbedre både selve anlegget og øke ressursgrunnlaget.

Nå håper Equinor at historien om Martin Linge vil få en lykkelig slutt. 30. juni klokken 21:56 markerte selskapet og partneren Petoro at produksjonen er i gang.

Det ligger et surt økonomisk bakteppe over feltet.

– Sluttregningen er på 63 milliarder kroner og det er en dobling, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund for Prosjekter boring og anskaffelser i Equinor til E24.

Feltet skulle egentlig kommet i drift i fjerde kvartal 2016, men ble altså nesten fem år forsinket. Prislappen skulle endt på 31 milliarder (2020-kroner).

Equinor har vært involvert i prosjektet hele veien som partner, men i mars 2018 overtok de operatørskapet og økte eierandelen.

Allerede da Equinor inngikk avtalen var man klar over at det var knyttet store utfordringer til prosjektet, som har vist seg å være et av de mest krevende i Equinors portefølje.

Les også

Equinor og Total kan havne i milliardkrangel om Martin Linge

Roser ansatte og partnere

Det er flere årsaker til alle problemene. Mens plattformunderstellet fra Kværner ble levert i tide, var plattformdekket fra Samsung-verftet i Korea fullt av feil og svært forsinket. Det var i tillegg en dødsulykke på verftet under byggingen.

I senere år har det også vist seg krevende å få alle modulene på plattformen i drift og man har måttet bore noen brønner på nytt.

Nylund erkjenner at utfordringene både har vært økonomiske og prosjektmessige:

– Dette er vi veldig åpne på og vi skulle gjerne sett at det ikke var tilfellet, men slik er situasjonen og det må vi forholde oss til, sier Nylund.

Som om ikke de tekniske utfordringene i prosjektet har vært nok, så har Equinor og partnerne også måttet håndtere tilfeller av coronasmitte offshore i prosjektet.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi skulle ha en sikker og trygg oppstart, sier han og understreker:

– Vi var jo en betydelig partner i lisensen før vi overtok operatørskapet. Prosjektet var krevende før og etter den transaksjonen, men jeg vil gjerne få si at alle i Equinor, Petoro og leverandørindustrien har gjort en kjempejobb med å få dette prosjektet frem dit vi er i dag.

Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor vært blant nøkkelpersonene som har arbeidet med å rette opp feil og få Martin Linge i produksjon – først som sjef for norsk sokkel (EPN) og nå for Prosjekter, Boring og Anskaffelser i Equinor.

Jakter mer olje fra dag én

Om Martin Linge-feltet noen gang vil bli lønnsomt er per i dag et åpent spørsmål. Historikken fra norsk sokkel viser at feltene som regel blir mer lønnsomme over tid.

I fjor høst presenterte olje- og energiminister Tina Bru tall som viste at feltet kan komme til å ende med mindre et tap samlet sett.

  • Balanseprisen, oljeprisen som kreves for å få en positiv avkastning på investert kapital, hadde steget fra 61 til 67 dollar per fat siden høsten 2019
  • Per i dag er oljeprisen rundt 75 dollar per fat, altså over balanseprisen, men ser man på prisutviklingen de siste fem årene er det bare i perioder at den har gjort det
  • Linge-utbyggingen forventes å ha en internrente før skatt reelt på −0,1 prosent, mot +2,21 prosent i oktober 2019, gitt Equinors forutsetninger.

Hvordan regnestykket vil se ut for Equinor er mer uklart, ettersom selskapet kjøpte seg opp og overtok operatørskapet underveis i prosessen, da man allerede visste om mange av problemene.

Equinor vil foreløpig ikke konkludere i spørsmålet om feltet blir lønnsomt overfor E24, men Arne Sigve Nylund er tydelig på at man har en positiv fremtidstro og at selskapet mener flere ulike forbedringsinitiativer vil øke lønnsomheten.

Per i dag regner Equinor med at man vil kunne utvinne 260 millioner fat olje, gass og kondensat fra feltet, inkludert Herja-prospektet.

Det er opp fra et anslag for noen år siden på 190 millioner fat.

Allerede nå er Equinor i gang med å jakte etter flere ressurser å få inn til feltet, slik at lønnsomheten kan bedres. Det inkluderer blant annet Hervor-prospektet, forklarer Nylund.

– Vi har klart å øke ressursgrunnlaget til 260 millioner fat oljeekvivalenter. Det er gjort en verifisering av de ressursene, men det er også et potensial videre derfra, sier Nylund.

– En arbeidsgruppe er satt ned for å se på potensielle tilleggsressurser, men hvor mye det kan bli er litt tidlig å si konkret nå, fortsetter han.

– Er det fortsatt slik at dette feltet har en svak negativ nåverdi og har feltet det også for Equinors del?

– Det vi ser er at vi har tilleggsressurser som nevnt. Når det gjelder nåverdi og lønnsomhet, må vi se dette over hele feltets levetid og ta i betraktning markedsutviklingen, sier Nylund.

Han peker på at anlegget har en teknisk levetid på 30 år, og at historikken på de fleste feltene på norsk sokkel viser at man ofte klarer å øke utvinningsgraden og gjøre andre forbedringer i ressursbasen og driften som gjør at lønnsomheten øker mer enn de første anslagene.

– Jeg har tro på at dette feltet skal øke lønnsomheten over tid, sier Nylund.

– Er dette feltet avhengig av at man får inn mer ressurser for å bli en suksess?

– Vår betraktning er å se hele den økonomiske levetiden under ett. Å si noe om lønnsomheten i øyeblikket, gjør vi ikke, sier Nylund og fortsetter:

– Utgangspunktet er at vi forholder oss til reservegrunnlaget som er der i dag.

Les også

Aker BP og Equinor bygger ut to oljefelt for 14,5 mrd.

Måtte bore brønner på nytt

I tillegg til at det oppsto problemer med den forsinkede plattformen på Martin Linge, som ble levert fra et verft i Sør-Korea, oppdaget Equinor også at noen av brønnene ikke holdt den kvaliteten man ønsket.

– Man fant barriereelementer, særlig i høytrykksgassen, som vi ikke ønsket å sette i produksjon umiddelbart. Derfor valgte vi å bore to nye brønner, og vi vurderer en tredje, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– Noen av de eksisterende brønnene (som ble boret av Total, journ.anm.) vil kunne produsere på et senere tidspunkt, etter at det initielle trykket i reservoaret er noe redusert, fortsetter han.

Tungesvik forklarer at man produserer fra de to nye brønnene fra start.

– Vi har bestemt oss for å plugge en av de eksisterende brønnene, men resten vurderer vi for produksjon når forholdene legger til rette for det. Så vil vi i tillegg vurdere å bore flere produksjonsbrønner i fremtiden, sier han videre.

– Det har tidligere vært spørsmål om dere vil kreve et oppgjør fra Total for disse brønnene. Hva er status på det spørsmålet?

– Vi har en ryddig dialog med Total. Detaljene i den kan jeg naturligvis ikke beskrive her, men det er et forhold som vi har en dialog på, sier Nylund.

Publisert: