Vil ansette 350 ingeniører/fagfolk årlig

Oljekonsernet Aibel håper å ansette 300-350 fagfolk og ingeniører hvert år framover, til tross for den rekordstore etterspørselen etter arbeidskraft.