• Næringsforeningen skal være en pådriver for åpen debatt om regionens utvikling, sier Jostein Soland, til høyre. Nå får han Frode Berge, fra venstre, Inger Tone Ødegård og Harald Minge med på laget. Fredrik Refvem

Næringsforeningen trapper opp

Næringsforeningen i Stavanger-regionen øker staben og ambisjonene om å «få ting gjort»: De vil engasjere seg sterkt i Ryfast, E39 med Rogfast og kommunegrensedebatt på Nord-Jæren.