• Ill: Siragrunnen AS

- Ikke rør Siragrunnen

«Legg prosjektet dødt. Det er fullstendig fånyttes», kommenterer fisker Alf Ulland planene om å plante opptil 67 vindturbiner på Siragrunnen.