Rentekuttet svekket ikke krona

Rentekuttet onsdag klarte ikke å dempe etterspørselen etter norske kroner.