- Nok et pinlig tilbaketog fra regjeringen

Etter kraftig kritikk fra opposisjonen, vil regjeringen likevel videreføre ordningen med støtte til bedrifter som jobber aktivt med å få ned sykefraværet. -Nok et pinlig tilbaketog, mener opposisjonen.