Varsler sak mot sniksubsidier

Aftenbladet kan påvise massive spanske støttetiltak til statseideIzar. Regjeringen vil nå undersøke om det er grunnlag for å fremmeny sak for EU-kommisjonen.