Ja til havbunnen som CO2-lager

Vokterne av havbunnen, den såkalte Ospar-konvensjonen, sier nå ja til permanent lagring av klimagassen karbondioksid i havbunnen. — En milepæl for Norge, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).