Aker Kværner har tjent inn Orkla-lånet for Røkke

Med tirsdagens sluttkurs på 122 kroner har utviklingen i Aker Kværner-aksjen i løpet av fem uker styrket Kjell Inge Røkkes økonomi med drøye 600 millioner kroner.