Storstilt satsing på gass i Risavika

Lyse har ambisjoner om å produsere like mye strøm fra gass somselskapet i dag gjør fra vannkraft. Risavika blir trolig senteret iden omfattende satsingen.