- Gi russen en uke fri til fest

Avgangselever satt og sov, slitne etter å ha festet siden 12.april, da norsk-eksamen ble delt ut på Hetland videregående i gårmorges. — Gi russen en uke fri til å feste fra seg, foreslårrektor.