Streikestøtte fra OFS

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har i dag bevilget 20 000 kroner i streikestøtte til hotell— og restaurantarbeiderne.