Manko på 15 saudaverk

Snøen som er igjen i høyfjellet, smelter langsomt. Kraftmagasinene steg med bare 0,7 prosentpoeng den siste uken.