Optimisme og nøkternhet

Konsernsjef Helge Lund og storeier Kjell Inge Røkke er begge optimister for framtiden til Aker Kværner. Ifølge Røkke skal selskapet kunne betale utbytte på 300 til 500 millioner kroner i året fra 2005.