Klimagassutslipp fra aluminiumsindustrien halvert

Aluminiumsindustrien i Norge har redusert utslippet av klimagasser med 52 prosent i løpet av de ti siste årene.