Ormen Lange utsettes

Norsk Hydro trenger mer tid og må utsette det krevende Ormen Lange-prosjektet.