Mer fisk i nye oppdrettskonsesjoner neste år

Det skal produseres mer fisk i oppdrettsanlegg i framtiden. Neste år vil det bli delt ut inntil 40 nye konsesjoner med maksimalpris på fem millioner kroner. De nye eierne skal ikke kunne selge konsesjonene på ti år.