- Offshorselskapene vil bli færre og større

Både i Norge og ute i verden vil olje— og offshoreselskapene fortsette å vokse samtidig som det blir færre av dem.