Fisk skal prioriteres

Utenriksminister Jan Petersen har stor forståelse sjømatnæringens EU-frustrasjon, men kan ikke love bedre markedsadgang.