Endelig svingte det av ONS

Ut med pengene, inn med naturmiljø og menneskelige verdier. Så innmed litt penger igjen til slutt.