Større klasser -til hvilken pris?

Hvor mye kan kommunen spare på å følge Opplæringslovens regler for hvor mange elever det kan være i hver klasse? Og hva skal de sparte pengene brukes til?