Norsk gass kjøler ned glovarmt Europa

Aldri før har Europa nytta sommaren til å kjøpa så mykje norsk gasssom i år. Stadig meir norsk gass går med til å produsera energi tilluftkjølingsanlegg i eit brennheitt Europa.