Gunnar Berge kritiserer oljeindustrien

Oljedirektøren mener oljeselskapene gjør for lite for å få øke utvinningen fra oljefeltene, og vil ha mye mer fart i letevirksomheten.