Resignert Foss foreslår overgangsordning

Regjeringen har gitt opp muligheten for å beholde dendifferensierte arbeidsgiveravgiften i hele Distrikts-Norge. Istedenforeslår de en treårig overgangsordning og andre tiltak for å bøtepå situasjonen.