Mot en endring i norsk pengepolitikk

-En kritisk vurdering av det siste årets erfaring med dagens inflasjonsmål tilsier endringer i norsk pengepolitikk.