Oljeforliket åpner for delprivatisering av Statoil

Statoil skal delprivatiseres med inntil en tredel, samtidig som selskapet får kjøpe 15 prosent av statens eierandeler på norsk sokkel (SDØE). Norsk Hydro og andre selskaper får kjøpe 6,5 prosent.