Nei til skattefrie barnehager

Ordningen med skattefri barnehagedekning for ansatte er for omstendelig, mener partner Finn Eide i Deloitte.