Steensnæs kritiserer

Olje— og energiminister Einar Steensnæs slutter seg til kritikken av Olav Fjell - og selvkritikken som Fjell selv har framført.