Studenter kan jobbe mer

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet for arbeidende studenter.