Lyse har ikke søkt om unntak

Lyse har ennå ikke søkt om fredningstid på gassrørene sine. Mens kommunen ikke er bedt om å uttale seg.