Motstand mot å la fylkene overta høyskolene

Det er helt uaktuelt å la fylkene ta over ansvaret for høyskolene, mener utdanningsminister Trond Giske. Skolene skal være statens ansvar, sier han.