DnB Markets skal få Statoil på børs

DnB Markets og to internasjonale investeringsbanker har fått oppdraget med å tilrettelegge privati— seringen og børs- noteringen av Statoil.