Lunkne til folkeaksjer

Stortingspolitikere er lunkne til forslaget om å gi private aksjonærer fortrinn under Statoils børsintroduksjon.