Ikke uvanlig med suspekte salg på Oslo Børs

Innsidehandel og kursmanipulasjoner er ikke uvanlig på Oslo Børs. I fjor behandlet Kredittilsynet 24 saker om ulovlig innsidehandel, men kun tre ble oversendt til Økokrim.