Slåss mot banken om ledelse i familiebedrift

— SR-bank har tatt over styringa av Steinsvik Maskinindustri, seier avsett toppsjef Lars Steinsvik. Arbeidsretten avgjer kven som skal kontrollera familiebedrifta i framtida.