SFT stort sett fornøyd

Regjeringens beslutning om gjenåpning av en viss leteboring i områder av Barentshavet er tilfredsstillende ut fra SFTs vurdering.