Sju millarder i lettelser

OSLO: Den nylig avgåtte arbeiderpartiregjeringen foreslo skatte— og avgiftslettelser på 3,5 milliarder kroner like før den gikk. I dag blar finansminister Per-Kristian Foss (H) opp ytterligere 3,2 milliarder kroner i avgiftskutt. Dét er ett av hovedelementene i forslaget til statsbudsjett som den nye regjeringen presenterte tidlig i formiddag. Finansministeren deler ut lettelsene uten å kutte i miljø- og bistandsbudsjettene.