Utvikler skipsdekk uten mannskap

Farefulle arbeidsplasser på skipsdekk i olje industrien kan bli historie. Hydro har nå gitt fire firma utfordringen med å utvikle løsninger som kan gi automatisk lossing og lasting.