Snorking kan utsette inntekter for 1,5 mrd.

Oljedirektoratet kan kreve utsettelse av produksjonen på de nyefeltene Grane og Kvitebjørn fordi ikke oljearbeiderne får sovealene.