Statoil får miljøkritikk for nytt felt

Oljedirektoratet og Statens forurensningstilsyn er misfornøyd medplanene Statoil har for å ivareta miljøkravene på det nyeKristin-feltet på Haltenbanken.