Sampo søker om fritak fra 90 prosent-regelen

På bakgrunn av sterk støtte fra Storebrand-aksjonærene, vil Samposøke norske myndigheter om fritak fra forutsetningen om atselskapet må ha minst 90 prosent av aksjene for å slå seg sammenmed Storebrand.