- Glem elektrifisering av oljeplattformene

Elektrifisering av sokkelen er enten for dyrt eller gir for liten miljøgevinst, eller begge deler.