Rennesøy vokser raskest

Folketallet i Rennesøy vokser fortere enn i noen kommune i Rogaland. Årsaken er Rennfast.