De leser mest - altså er de best

De aller beste studentene kjemper om plassene på lærerutdanningen.Privatskoler finnes nesten ikke. Grunnskoleresultateroffentliggjøres aldri. Elevene spiser dagens viktigste måltid påskolen. Det finnes abonnementsaviser i de fleste hjem, og ungeneleser mer enn i andre land.