Andersen-ansatte lever i usikkerhet

Enron-konkursen i USA truer med å trekke revisjons— og rådgivningsselskapet Andersen med seg i dragsuget. 600 er ansatt i Andersen i Norge - 46 i Stavanger.