Russland har nøkkelen til høyere oljepris

Det er Russland som er målet for Opecs kampanje for å få land utenfor kartellet til å kutte i produksjonen. Opecs stilling er svekket, og Russland sitter på løsningen.