Bud på Rosenberg levert

De ansattes selskap, Rosenberg Invest, har gitt bud på å overtavirksomheten til Aker Kværner på Buøy. De er lovet svar innenutgangen av november.